กุ้งเครฟิช สาย P “Procambarus” สายพันธุ์กุ้งก้ามหนาม

  กุ้งสายพันธุ์ “Procambarus” หรือที่คส่วนใหญ่เรียกว่า กุ้งสาย “P” หรือกุ้งก้ามหนามนั่นเอง เป็นกุ้งที่นิยมเลี้ยงที่สุด เพราะเลี้ยงง่าย และสามารถขยายพันธุ์ง่าย ขนาดตัว ประมาณ 2 นิ้วก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้ว “Procambarus” มีการเพาะเลี้ยงกันมานานกว่า 30 ปี ลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถสังเกตได้ง่ายก้คือใต้ท้องจะมีสีเหลืองออ่น สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปนิยมนำมารับประทาน ในปัจจุบัน กุ้งเครฟิชสาย P ได้รับความนิยมในการนำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม แต่เครฟิชสายพันธุ์นี้มีนิสัยที่ค่อนข้างจะดุร้าย ก้าวร้าวไม่นิยมเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น เพราะอาจจะกินปลาได้ อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 – […]

Read More »