กุ้งฝอยในกระชัง

เลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง อีกหนึ่งรายได้เสริมที่น่าสนใจ ของคนยุคใหม่

‘กุ้งฝอย’ เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก นำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ทอดมันกุ้ง , กุ้งฝอย , กุ้งฝอยทอด เป็นต้น โดยกุ้งฝอยอัดแน่นไปโปรตีนและแคลเซียมจำนวนมาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกษตรกรจำนวนมากหันมาเอาดีด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยจำหน่าย มีถึงคราวจำหน่ายก็มีราคาสูงไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 300 – 400 บาท จึงเหมาะแก่การนำมาสร้างเป็นรายได้เสริมมาก

Read More »