เลี้ยงปูนาในบ่อดิน

เลี้ยงปูนาในบ่อดิน เลี้ยงง่ายสร้างรายได้เร็ว ส่งออกได้ด้วย

วิธีเลี้ยงปูนาในบ่อดินด้วยวิธีธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้งอกงาม เลี้ยงง่าย ปูกรอบแสนอร่อย ส่งขายได้ตลอดทั้งปี ใช้เวลาเลี้ยงเพียง 3-4 เดือนเท่านั้น

Read More »