เลี้ยงปลานิลขาย รายได้งามโตไว รายได้ครึ่งแสนต่อเดือน

การเลี้ยงปลานิล เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เกษตรกรร่ำรวยได้ ทั้งการนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคเอง หรือเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม ต่างก็มีประโยชน์ทั้งนั้น จึงทำให้ปลาชนิดนี้ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมไปจนถึงเพื่อนบ้านเราอย่าง ลาว และพม่า ที่ได้นำปลาชนิดนี้ไปเลี้ยงในประเทศตัวเอง

รูปร่างลักษณะของปลานิล เป็นปลาน้ำจืดในตระกูลซิลลิค (Cichidae) มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกา พบได้ทั่วไปตามหนอง บึง และทะเลสาบ ในประเทศ ซูดาน ยูกันดา  แทนกันยีกา โดยที่ปลาชนิดนี้มีการเติบโตที่รวดเร็ว และเลี้ยงง่าย เหมาะที่จะนำมาเพาะเลี้ยง ในบ่อดินได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความนิยมและเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา ก็ยังนิยมเลี้ยงเจ้าปลานิล มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาหมอเทศแต่ลักษณะพิเศษของปลานิลก็คือ มีริมฝีปากทั้งบนและล่างที่เสมอกัน ที่บริเวณแก้มนั้นมีเกล็ด 4 แถว ตามลำตัวจะมีลายดำๆ พาด 9-1 แถบ นอกจากนั้น ลักษณะทั่วไปคือมีครีบแค่ 1 ครีบ ประกอบด้วยก้านครีบที่แข็งและก้านครีบที่อ่อนจำนวนมากเช่นกัน

การสืบพันธุ์

1.ลักษณะ ตามปกติแล้วรูปร่างภายนอกของปลานิลตัวผู้และตัวเมียนั้น จะมีลักษณะคล้ายกันอย่างมาก แต่เราจะสังเกตได้โดย การดูอวัยวะเพศที่ใกล้กับช่องทวาร โดยตัวผู้จะมีอวัยวะเพศในลักษณะเรียวยาวยื่นออกมา แต่ตัวเมียนั้นจะมีรูที่ใหญ่และกลม และขนาดที่ปลาจะสามารถดูเพศได้ชัดเจนคือจะต้องเป็นปลาที่มีขนาด 10 เซนติเมตรขึ้นไป

2.การผสมพันธุ์และการวางไข่ ปลานิลสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีโดยใช้เวลา 2 – 3 เดือน / ครั้ง แต่ถ้าในบ่อมีอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมในระยะเวลา 1 ปี จะทำการผสมพันธุ์ ได้ถึง 5- 6 ครั้ง ขนาดของอายุและช่วงสืบพันธุ์ของปลานิล แต่ละตัวจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และสภาพทางสรีรวิทยาของปลาเอง

การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล

บ่อดิน – บ่อดินนั้นควรมีรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ 50 – 1,600 ตารางเมตร สามารถกำเก็บน้ำได้สูงถึง 1 เมตร บ่อควรที่จะมีเชิงลาดตามความเหมาะสม เพื่อที่ป้องกันดินที่จะพังทลาย และมีชานบ่อกว้าง 1-2 เมตร ใส่โล่ดิ๊น กำจัดศัตรูของปลาในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม / ปริมาณของน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยปูนขาวให้ทั่วบ่อ 1 กิโลกรัม / พื้นที่ 10 ตารางเมตร

การคัดพ่อแม่พันธุ์ 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ของปลานิล โดยสังเกตลักษณะภายนอกของปลาที่สมบูรณ์ ปราศจากเชื้อโรคและบาดแผล สำหรับพ่อแม่ปลาที่พร้อมจะวางไข่นั้นสังเกตได้จากอวัยวะเพศถ้าเป็นปลาตัวเมียจะมีสีชมพู แดง ส่วนปลาตัวผู้จะมีสีที่เข้มสดใสโดยเปรียบเทียบจากปลานิลตัวอื่นๆ ที่จับขึ้นมาเทียบกัน ขนาดของปลาทั้งตัวผู้และตัวเมียจะต้องมีความยาวประมาณ 15 – 25 เซนติเมตร หนักประมาณ 150 –200 กรัม ขึ้นไป

อัตราส่วนการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงบ่อเดียวกัน

ปริมาณพ่อแม่พันธุ์ที่จะปล่อยลงบ่อเพาะพันธุ์จะเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ตารางเมตร หรือไร่ละ 400 ตัว ควรปล่อยในอัตราส่วนพ่อปลา 1 ตัว / แม่ปลา 2 ตัว จากการสังเกตพฤติกรรมในการผสมพันธุ์ของปลานิล ตัวผู้จะมีสมรรถภาพที่จะสามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่นๆ ได้อีก ดังนั้นการที่เราเพิ่มอัตราส่วนของตัวเมียให้เยอะกว่าตัวผู้นั้นจะทำให้มีโอกาสที่ปลานิลจะผสมพันธุ์กันเปอร์เซ็นต์สูงกว่า

การอนุบาลปลานิล

บ่อควรใช้ลูกปลานิลที่มีขนาด 1 – 2 เซนติเมตร ได้ครั้งละ 50,000 ตัว การอนุบาลลูกปลานิล นอกจากจะใช้ปุ๋ยเพาะอาหารธรรมชาติแล้ว จำเป็นที่จะต้องให้อาหารสมทบไปด้วย เช่น รำละเอียด กากถั่ว ให้ 2 วัน/ครั้ง พร้อมกับสังเกตการณ์เจริญเติบโตแล้วความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจากธรรมชาติ สังเกตได้จากสีของไรน้ำ

การเลี้ยง

ปลานิลเป็นปลาที่คนนิยมเลี้ยงกันมากชนิดหนึ่ง ทั้งในรูปแบบการค้าขาย และเลี้ยงไว้บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมาก เอาไปประกอบอาหารได้เกือบทุกชนิด มีเนื้อที่รสชาติดี และตลาดมีความต้องการสูง การเลี้ยงปลานิลเพื่อต้องการจำหน่ายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาช่วยลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด

ลักษณะและการจำหน่ายผลผลิตปลานิล

ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะจำหน่ายให้แก่พ่อค้าผู้รวบรวม 66 – 71 % และนำไปขายให้พ่อค้าขายส่งองค์การสะพานปลา 21 % และขายในที่ย่อยๆ อื่นๆ อีก 3 – 6 %

ราคาและความเคลื่อนไหว

สำหรับราคาจำหน่ายที่ฟาร์มอยู่ที่ขนาดของปลาอยู่ระหว่าง 25 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาที่ขายแบบปลีกจะเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 30 – 35 บาท / กิโลกรัม ผลต่างระหว่างราคาฟาร์มและราคาขายปลีกจะอยู่ที่ 5 – 10 บาท / กิโลกรัม