กุ้งเครฟิชเส้นทางสู่เศรษฐีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

 2

 

เครฟิชกุ้งอีกหนึ่งสายพันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างมากมาย อาจจะเพราะด้วยกระแสการเลี้ยงสัตว์สวยงามนั้นกำลังบุมอยู่ก็เป็นได้ จากไนอดีตที่นิยมเลี้ยงปลาสวยงาม จนมาถึงในยุคสมัยปัจจุบัน” กุ้งก้ามแดง” หรือ Crayfish นั้นเริ่มได้รัยความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากจะกล่าวถึงความเป็นจริงแล้วกุ้งเครฟิชนั้นได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกากุ้งชนิดนี้อดีตเคยนิยมนำมารับประทานเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นสัตว์น้ำที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และยังมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดได้ในหลายสถานการณ์อีกด้วย

3

ในประเทศไทยนั้นกระแสการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้นถือว่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับคนเพาะเลี้ยงได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะว่าเครฟิชเป็นกุ้งที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก และยังมีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็ว โตเร็ว หากดูแลอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ เพราะกุ้งขนาด 2 นิ้ว ก็สามารถขายได้แล้ว และหากยิ่งกุ้งโตเท่าไรก็จะสามารถขายได้แพงเท่านั้น เช่นกุ้ง 4 นิ้ว 1 คู่จะ1

ปัจจุบันตามตลาดนัดหรือร้านขายสัตว์น้ำสวยงามเรามักจะเห็นกุ้งเครฟิชนั้นอยู่อย่างมากมาย เพราะว่าสามารถขายได้ เพราะว่ามีคนหลายกลุ่มต้องการ และการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ยังได้ขยายเข้ามาสู่โลก Social มีการรวมกลุ่มพูดคุยกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเลี้ยง และมีการประมูลซื้อขายกุ้งพันธุ์หายากอีกด้วย ซึ่งบางตัวมีราคาสูงตั้งแต่หลัก พัน จนถึงหลัก หมื่นเลยทีเดียว