กุ้งเครฟิชเส้นทางสู่เศรษฐีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

   เครฟิชกุ้งอีกหนึ่งสายพันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างมากมาย อาจจะเพราะด้วยกระแสการเลี้ยงสัตว์สวยงามนั้นกำลังบุมอยู่ก็เป็นได้ จากไนอดีตที่นิยมเลี้ยงปลาสวยงาม จนมาถึงในยุคสมัยปัจจุบัน” กุ้งก้ามแดง” หรือ Crayfish นั้นเริ่มได้รัยความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากจะกล่าวถึงความเป็นจริงแล้วกุ้งเครฟิชนั้นได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกากุ้งชนิดนี้อดีตเคยนิยมนำมารับประทานเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นสัตว์น้ำที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และยังมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดได้ในหลายสถานการณ์อีกด้วยในประเทศไทยนั้นกระแสการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้นถือว่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับคนเพาะเลี้ยงได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะว่าเครฟิชเป็นกุ้งที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก และยังมีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็ว โตเร็ว หากดูแลอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ เพราะกุ้งขนาด 2 นิ้ว ก็สามารถขายได้แล้ว และหากยิ่งกุ้งโตเท่าไรก็จะสามารถขายได้แพงเท่านั้น เช่นกุ้ง 4 นิ้ว 1 คู่จะปัจจุบันตามตลาดนัดหรือร้านขายสัตว์น้ำสวยงามเรามักจะเห็นกุ้งเครฟิชนั้นอยู่อย่างมากมาย เพราะว่าสามารถขายได้ เพราะว่ามีคนหลายกลุ่มต้องการ และการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ยังได้ขยายเข้ามาสู่โลก […]

Read More »

กุ้งเครฟิชคืออะไรทำไมได้รับความนิยม

  กุ้งเครฟิช (Crayfish) หรือที่หลายท่านเรียกว่ากุ้งก้ามแดง เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กุ้งน้ำจืด มีก้ามที่ใหญ่ และแข็งแรงกว่ากุ้งสายพันธุ์อื่น มีถิ่นกำเนิดกระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลก มีการแบ่งประเภทกว่า 500 ชนิด กุ้งเครฟิชมีร่างกายที่สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนขา และส่วนท้องกุ้งเครฟิชที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นต้องการแหล่งน้ำที่สะอาก และมีออกซิเจนสูง สามารถพบได้ทั้่วไปตามโขดหิน กิ่งไม้ เพราะเป็นกุ้งที่มีนิสัยชอบซ่อนตัว และเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตวืน้ำประเภทอื่นสทำไมกุ้งเครฟิชได้รับความนิยม-ต้นทุนน้อย ราคาถถูก ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์นี้น้อยมากหากเทียบกับการเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทอื่น กุ้งเด็ก มีราคาเฉลี่ยตัวละ 10-20 บาท แล้วแต่สายพันธุ์-เลี้ยงง่าย กุ้งประเภทนี้สามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบแบบ-สามารถขายต่อได้ ในปัจจุบันเทรนการเลี้ยงเครฟิชเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามกำลังเป็นที่นิยม […]

Read More »