กุ้งเครฟิช สาย C “Cherax” สายพันธุ์กุ้งก้ามเรียบ

c1 

กุ้งสายพันธุ์ “Cherax”  หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า กุ้งสาย “C” มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศออสเตเลีย หรือในทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะเฉพาะตัวของกุ้ง Cherax ก็คือ มีกล้ามที่เรียบ และขนาดใหญ่ สามารถพบได้ทั่วไปตาม ทะเลสาป ลำคลอง แม่น้ำ เป็นเครฟิชที่ไม่มีสีตายตัวสามารถเปลี่ยนสีได้มากมายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอาหารที่ได้รับ

c2

Cherax” เป็นกุ้งที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงสามารถปรับตัวให้อย่รอดได้ในหลายสภาพอากาศ และในฤดูร้อนที่แห้งแล้งสามารถป้องกันตัวเองจากอากาซร้อนได้ด้วยการฝังตัวเองลงในโคลน

c3

กุ้งเครฟิชสาย C” นิยมเพาะเลี้ยงไว้เพื่อรับประทาน และในปัจจุบันได้รับความนิยมในการนำมาเลี้ยงในตู้ปลาเพื่อความสวยงาม เพราะเป็นกุ้งที่มีเอกลักษณ์ และสีสันที่แปลกตา